2011

Eerste gesprekken aankoop mega pand Veen

In de jaren na 2008 blijft Bouwie groeien en daarmee komt ook de noodzaak om nogmaals uit te breiden, in deze periode worden diverse panden bekeken en uiteindelijk valt de keuze op het huidige pand te Veen. In 2011 vonden de eerste gesprekken plaats over de aanschaf van voormalig timmerfabriek van Alphen. Het heeft echter tot 2013 geduurd voordat alle activiteiten volledig zijn verhuisd naar Veen. Uit deze periode een aantal foto’s en een krantenartikel uit ons archief: